Türkiye’de eş zamanlı olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş yüklerinin azaltılması için seslerini duyuran mali müşavirlere, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan (İzmir YMMO)  tam destek geldi. KDV, KDV 2, Muhtasar, SGK, ÖTV, Geçici, Yıllık, Kurumlar vergisi beyannameleri başta olmak üzere yüzlerce beyan ve bildirimle büyük bir iş yüküne sahip olan mali müşavirlerden bir de geçici vergi dönemlerinde bilanço ve düzeltilmiş bilanço istendiğini dile getiren Zengin, mali müşavirlerin bu iş yükünün altından kalkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Çok yoğun bir staj ve sınav maratonundan sonra mesleklerine başlayan mali müşavirin son dönemde gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Zengin, şöyle konuştu: “Vergi Usul Kanunu 174. maddesi 'Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır’ demektedir. Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılması, hesapların bir yılda dört defa kapatılması anlamına gelecektir. Bu durum zaten iş yükü oldukça fazla olan  mali müşavirlerin hizmet veremez hale gelmesine neden olacaktır.”

Meslek camiası iş yükünden bunalmış durumda

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e dönüşüm konusunda oldukça başarılı bir kurum olduğunu belirten Zengin, İdarenin bilgi işlem alt yapısında yer alan bazı bilgilerin meslek mensuplarına ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara açılması gerektiğini kaydetti. Bu şekilde Gelir İdaresi dışındaki kurum ve kuruluşların mali müşavirlerden istedikleri bilgi ve bildirimlere ihtiyacının da kalmayacağını ifade eden Zengin, “ Birlikte çalıştığımız, ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlayan mali müşavirlerin bu sorunlarının kısa sürede çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi

Muhasebe meslek camiasının talepleri

KDV 1 ve KDV 2 beyannameleri birleştirilmelidir.

Vergi Usul Kanunu’nda hüküm algına alınan vergi mahremiyeti maddesi güncellenmelidir.

SMİYB düzenleyenlere ilişkin sorgu sistemi YMM ve SMMM’lere açılmalıdır.

Mali Tatil dönemindeki beyanname ve bildirimlere ait süreler bir sonraki aykilerle birleştirilmelidir.

Meslek mensuplarının sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporlarındaki süre kadar beyanname ve bildirim süreleri uzamalıdır.

Mesleki konularda TÜRMOB’un görüşleri daha fazla alınmalıdır

Mali müşavirlere gönderdikleri beyanname ve bildirim başına hazineden katkı payı ödenmelidir.

EGEV Yönetim Kurulu Toplantısı Uşak’ta yapıldı EGEV Yönetim Kurulu Toplantısı Uşak’ta yapıldı

Büyükşehirlerde devlet üniversitelerine bağlı mali müşavirlik fakülteleri kurulmalıdır.

Bağımlı çalışan meslek mensuplarının çalışma şartları ve koşulları takip edilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

YMM ve 15 yıl hizmeti bulunan SMMM’lere yeşil pasaport imkanı sağlanmalıdır.

YMM’lere yaptıkları denetimlerle sınırlı olarak Gelir İdaresi’nin bilgi işlem alt yapısından veri alma imkanı sağlanmalıdır.