İnsanlık, binlerce yıldır varoluşunun anlamını arıyor, evrensel bir yolculukta kendini bulmaya çalışıyor. Bu yolculuk, zamanın derinliklerinden bugüne kadar uzanan bir serüveni içeriyor. EGİAD Üyesi ve "Elifin Yolculuğu" kitabının yazarı Erhan Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen bir söyleşi, bu evrensel yolculuğun kapılarını açtı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban EGİAD'ı ziyareti etti İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban EGİAD'ı ziyareti etti

İnsanın varoluşu, sadece fiziksel bedenle sınırlı değil, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutlarıyla da şekilleniyor. Bu yolculuk, bilgiye ve içgörülere açık bir keşif sürecidir. Aslan'ın sunumu, "İnsanın Evrendeki Yolculuğu" başlığı altında, bu derinliklere ışık tuttu.

İnsanın evrensel yaşam yolculuğunu derinlemesine keşfetmek üzere önemli sorulara yanıt arandığı etkinlik, EGİAD Üyesi ve Elifin Yolculuğu Kitabı'nın Yazarı Erhan Aslan’ın katıldığı bir söyleşi ile EGİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleşti. Erhan Aslan yaptığı sunumda, “İnsanın Evrendeki Yolculuğu” başlıklı söyleşisi ile dikkat çekti. Hayata ilişkin sorguladığımız, insana dair pek çok konunun ele alındığı etkinlikte, İnsanın evrensel yaşam yolculuğunu derinlemesine keşfetmek üzere önemli sorulara yanıt arandı.

1971 İzmir doğumlu ve Elektronik Mühendisi olan Aslan, 2000 yılından bu yana e-Çözüm Bilişim‘de Genel Müdür olarak görev yapmakta. 2013 yılından bu yana Silva Metodu, Kişisel Gelişim Teknikleri, Bilinç ve Bilinçdışı gibi kavramlar üzerine çalışmalar yürüten ve 2019 yılında Silva Metodu yetkili eğitmeni olan Aslan, “Benim için muazzam bir yolculuktu. Şimdi, deneyimlerimi dostlarla paylaşarak yaşam amacıma hizmet etme zamanı.” dedi. Tekâmülün bilincin evrimleşmesi ve yüksek benle hızlanması olduğunun altını çizen Aslan, "Bilgiye sahip olmakla idrake sahip olmak arasındaki derin boşluğun karşılanması, ne koyu bir inançla bir sisteme tutunmaktan, ne de onları yok saymaktan geçiyor. Insanlığa bu konuda en çok yol gösteren kaynaklar inanç sistemleri olmuştur. En ilkel seviyelerden, semavi dinlere kadar insanlık kadar eski olan bu manevi ve sosyal kılavuzların birçoğu hali hazırda da referans olma özelliğini sürdürmektedirler." dedi. Erhan Aslan, dünyanın tekâmül okulu olduğunu, bilinçli farkındalık ve idrak yolunda ilerlemenin önemine değindi.DSC_6954